Välkommen


 

Vilka är Fristående Husmodersförbundet?

Vi är kvinnor i alla åldrar, i olika yrkesroller och familjesituationer. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Vi har en omfattande studieverksamhet, anordnar debatter och föredrag i aktuella ämnen, är socialt engagerade och bevakar konsumentfrågor. 

Vi ordnar studiebesök, utflykter och resor. Engagerar oss i frågor som rör familj, äldrevård, hälsa, miljö och utarbetar skrivelser och motioner till myndigheter och institutioner. Sex län är medlemmar i FHF; Skåne, Västmanland, Gävleborg, Norrbotten, Östergötland och Södermanland med 36 lokalföreningar och ca 2000 medlemmar totalt.

Förbundet styrs av en ledningsgrupp som består av respektive länsordförande och sekreterare.
LEDNINGSGRUPPEN

Skåne                           
Anita Jobratt, Berith Sahlman

Västmanland            
Samordnare Lisbeth Schoultz, Solveig Lundkvist

Gävleborg
Birgitta Andersson, Maj Persson                 

Norrbotten            
Sekreterare Viveca Lindqvist, Kassör Christina Lindbäck


FHF har till uppgift att:

  •  verka för allas lika rättigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle
  •  värna om barns levnadsförhållanden
  •  bevaka konsumentfrågor
  •  slå vakt om kultur och miljö
  •  genom informations- och studieverksamhet främja medlemmarnas intresse för hem- och samhällsfrågor
  •  utarbeta skrivelser till myndigheter och institutioner i frågor inom FHF:s verksamhetsområden

Varför vara medlem?
 
Som medlem får Du vara med och påverka beslutsfattarna i samhället.
Du får kontakt med 1000-tals kvinnor i alla åldrar.
Du får inspiration och kunskap.
Du får tycka till och föra fram frågor som engagerar DIG.
 
Vi medverkar, samverkar och påverkar!
 

Kontakt
Samordnare:
Lisbeth Schoultz
Org.nr: 8024135439

Bankgiro
669-5225