Välkommen
OBS! Hemsidan kommer att upphöra under juli månad


 


Vilka är Fristående Husmodersförbundet?

Vi är kvinnor i alla åldrar, i olika yrkesroller och familjesituationer. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Vi har en omfattande studieverksamhet, anordnar debatter och föredrag i aktuella ämnen, är socialt engagerade och bevakar konsumentfrågor. 

Vi ordnar studiebesök, utflykter och resor. Engagerar oss i frågor som rör familj, äldrevård, hälsa, miljö och utarbetar skrivelser och motioner till myndigheter och institutioner. Sex län är medlemmar i FHF; Gävle, Skåne, Västmanland, Norrbotten, Östergötland och Södermanland med 34 lokalföreningar och ca 1 500 medlemmar totalt.
Förbundet styrs av en ledningsgrupp som består av respektive länsordförande och sekreterare.

INSTÄLLDA ARRANGEMANG MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET:
Inga just nu. 

LEDNINGSGRUPPEN

Skåne                           
Sekreterare Anita Jobratt, Berith Sahlman

Västmanland            
Lisbeth Schoultz, Solveig Lundkvist
Norrbotten            
Samordnare Viveca Lindqvist, Kassör Christina Lindbäck


FHF har till uppgift att:

  •  verka för allas lika rättigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle
  •  värna om barns levnadsförhållanden
  •  bevaka konsumentfrågor
  •  slå vakt om kultur och miljö
  •  genom informations- och studieverksamhet främja medlemmarnas intresse för hem- och samhällsfrågor
  •  utarbeta skrivelser till myndigheter och institutioner i frågor inom FHF:s verksamhetsområden

Varför vara medlem?
 
Som medlem får Du vara med och påverka beslutsfattarna i samhället.
Du får kontakt med 1000-tals kvinnor i alla åldrar.
Du får inspiration och kunskap.
Du får tycka till och föra fram frågor som engagerar DIG.
 
Vi medverkar, samverkar och påverkar!
 

Kontakt
Samordnare Viveca Lindqvist
mailadress: unosdotter@outlook.com
Org.nr: 8024135439

Bankgiro
669-5225