SkåneArbetsutskottets medlemmar: 
Ordförande: Anita Jobratt, 040 - 94 93 80  
Vice Ordförande: Berit Sahlman, 046 - 30 58 21 
Sekreterare: Birgitta Jönsson, 0411 - 419 15
Vice Sekreterare: Vakant
Kassaförvaltare: Gurli Nilsson, 0413 - 54 11 04
Vice kassaförvaltare: Birgitta Jönsson, 0411 - 419 15
Studieledare:  Berit Sahlman, 046 - 30 58 21
Suppleant: Barbro Andersson, 046 - 15 13 65 
 

Styrelsen

Ordförande 
 Anita Jobratt
Vice Ordförande 
Berith Sahlman
Sekreterare 
Birgitta Jönsson
Vice Sekreterare
Vakant
Kassaförvaltare
Gurli Nilsson
Vice kassaförvaltare
Birgitta Jönsson biträder
Studieledare  
Berit Sahlman 
Suppleant 
Barbro Andersson