kristianstad

HSI, Föreningen för Hem- och Samhällsintresse
Kontaktperson: Maj Inger Bidsell
044 -12 65 38
Månadsmöten hålles första tisdagen i månaden kl 18:30 i Restaurang Kvarnen, Spannmålsgatan 9 om inget annat anges)

dokument