Lund

Lunds Husmodersförening
Kontaktperson: Berith Sahlman
046 - 30 58 21 
Månadsmöten hålles 2: a tisdagen i månaden kl 17:00 
Träffpunkt Laurentii, Laurentiigatan 18, Lund

Dokument