åtviDABERG

HF Aktiva Kvinnor Åtvidabergs styrelse:
Ordförande
Lisbeth Schoultz,
e-post: lisbeth.schoultz@gmail.com
Sekreterare
Gunborg Sjögren,
e-post: gunborg.sjogren@hotmail.se
Kassör och medlemsansvarig
Inger Gustafsson,
roi@live.se

Ledamöter

Birgitta Frank, birwik1942@hotmail.com
Gunilla Johansson, gunillalovdalen@telia.com, lotteriansvarig
Ulla-Britt Lagström, ublagstrom@hotmail.com
Mari Lundin, studiecirkelledare

HF Aktiva kvinnor Åtvidaberg har möten tredje måndagen i månaden januari-april samt september-december med undantag: för mötena i februari och december som hålles andra måndagen i månaden.
Mötesplats är Åtvids församlingsgård, Kammarbovägen 1,  Åtvidaberg.

HF Aktiva Kvinnor Åtvidaberg är en mycket aktiv kvinnoförening som har som mål att satsa på bra möten, som ett led i en social samvaro, bra studieverksamhet samt att informera om konsumentfrågor.
Som medlem i HF Aktiva Kvinnor Åtvidaberg får man ta del av ett intressant och brett program av bland annat kulturevenemang, föreläsningar och resmål. 
 
Föreningen har funnits i Åtvidaberg sedan 1935 men bytte förbundstillhörighet den 1 januari 2014 från Riksförbundet Hem och Samhälle till Fristående Husmodersförbundet. Det har varit en stor tillökning av medlemmar de senaste åren. F n är vi ca 190 medlemmar och mellan 90 och 100 brukar komma varje gång det är dags för de månatliga träffarna i Församlingsgården. 
 
Föreningen kan erbjuda ett stort urval av studiecirklar. Vi har bl a cirklarna i gymnastik, stavgång, litteratur, film och stickcafé. Cirklarna är populära och blir snabbt fulltecknade.