åtviDABERG

HF Aktiva Kvinnor Åtvidabergs styrelse:
Ordförande
Lisbeth Schoultz,
e-post: lisbeth.schoultz@gmail.com
Sekreterare
Gunborg Sjögren,
e-post: gunborg.sjogren@hotmail.se
Kassör och medlemsansvarig
Inger Gustafsson,
roi@live.se

Ledamöter

Birgitta Frank, birwik1942@hotmail.com
Gunilla Johansson, gunillalovdalen@telia.com, lotteriansvarig
Ulla-Britt Lagström, ublagstrom@hotmail.com
Marie Lundin, studiecirkelledare
 

GLAD PÅSK PÅ ER ALLA MEDLEMMAR.
HOPPAS ATT VI SES SNART.


MÅNADSMÖTET DEN 19 APRIL ÄR INSTÄLLT PÅ GRUND AV CORONAVIRUSET.
FÖR VÅRRESAN DEN 5 MAJ FÅR VI AVVAKTA HUR PANDEMIN UTVECKLAS/AVVECKLAS OCH INNAN VI TAR STÄLLNING TILL OM RESAN KAN GENOMFÖRAS. 

 Det finns dessutom all anledning för oss som tillhör riskgruppen äldre personer att vara försiktiga, då vi kan kan vara särskilt sårbara vid infektion med covid-19. Vilket är ytterligare ett skäl till att ställa in möteT.

HF Aktiva kvinnor Åtvidaberg har möten tredje måndagen i månaden januari-april samt september-december.
Mötesplats är Åtvids församlingsgård, Kammarbovägen 1,  Åtvidaberg.

HF Aktiva Kvinnor Åtvidaberg är en mycket aktiv kvinnoförening som har som mål att satsa på bra möten, som ett led i en social samvaro, bra studieverksamhet samt att informera om konsumentfrågor.
Som medlem i HF Aktiva Kvinnor Åtvidaberg får man ta del av ett intressant och brett program av bland annat kulturevenemang, föreläsningar och resmål. 
 
Föreningen har funnits i Åtvidaberg sedan 1935 men bytte förbundstillhörighet den 1 januari 2014 från Riksförbundet Hem och Samhälle till Fristående Husmodersförbundet. Det har varit en stor tillökning av medlemmar de senaste åren. F n är vi ca 200 medlemmar och mellan 90 och 100 brukar komma varje gång det är dags för de månatliga träffarna i Församlingsgården. 
 
Föreningen kan erbjuda ett stort urval av studiecirklar. Vi har bl a cirklarna i gymnastik, stavgång, litteratur, film och stickcafé. Cirklarna är populära och blir snabbt fulltecknade.

aktuellt 

Dokument