åtviDABERG


FRÅN OCH MED HÖSTEN 2021
börjar vi med obligatorisk anmälan till månadsmötena.
Senast måndag förmiddag mötesdagen vill vi ha er anmälan. Tala in ett meddelande eller skicka ett sms till telefon: 
073-816 38 60 (Majvor Gärdeman) eller till
070-302 26 08 (Lis-Karin Dahlgren). 
Det går också bra att skicka ett mail till liskarin47.dahlgren@outlook.com.


HF Aktiva Kvinnor Åtvidabergs styrelse:

Ordförande
Lisbeth Schoultz,
e-post: lisbeth.schoultz@gmail.com
Sekreterare
Gunborg Sjögren,
e-post: gunborg.sjogren@hotmail.se
Kassör och medlemsansvarig
Inger Gustafsson,
roi@live.se

Ledamöter

Birgitta Frank, birwik1942@hotmail.com
Gunilla Johansson, gunillalovdalen@telia.com, lotteriansvarig
Ulla-Britt Lagström, ublagstrom@hotmail.com
Marie Lundin, studiecirkelledare

HF Aktiva kvinnor Åtvidaberg har möten tredje måndagen i månaden januari-april samt september-december.
Mötesplats är Åtvids församlingsgård, Kammarbovägen 1,  Åtvidaberg.

HF Aktiva Kvinnor Åtvidaberg är en mycket aktiv kvinnoförening som har som mål att satsa på bra möten, som ett led i en social samvaro, bra studieverksamhet samt att informera om konsumentfrågor.
Som medlem i HF Aktiva Kvinnor Åtvidaberg får man ta del av ett intressant och brett program av bland annat kulturevenemang, föreläsningar och resmål. 
 
Föreningen har funnits i Åtvidaberg sedan 1935 men bytte förbundstillhörighet den 1 januari 2014 från Riksförbundet Hem och Samhälle till Fristående Husmodersförbundet. Det har varit en stor tillökning av medlemmar de senaste åren. F n är vi ca 200 medlemmar och mellan 90 och 100 brukar komma varje gång det är dags för de månatliga träffarna i Församlingsgården. 
 
Föreningen kan erbjuda ett stort urval av studiecirklar. Vi har bl a cirklarna i gymnastik, stavgång, litteratur, film och stickcafé. Cirklarna är populära och blir snabbt fulltecknade.

aktuellt

Datum för månadsmöten våren 2022:
17 januari inställt
14 februari
21 mars
25 april
10 maj vårresa (tisdag)
19 september

Samtliga möten
börjar kl 18.00


 

Dokument