Julita

HF Aktiva Kvinnors Julita styrelse:

Ordförande
Vakant
Lis-Marie Mählström, vice
Sekreterare
Soveig Vallin Carlsson
Margareta Olsson, vice
Kassör
Inga Larsson
Studieledare
Agneta Pettersson
Sylvia Falk, ersättare
Ledamöter
Ingegerd Eriksson
Anita Nelander
Lena Månsson

Föreningen har möten tredje onsdagen i månaden under månaderna februari till maj och september till december. Mötesplats är föreningshuset Lidabacke.


 

dokument