Julita

HF Aktiva Kvinnor Julitas styrelse 2018:

Ordförande
vakant
Lis-Marie Mählström, vice 
e-post: l-m.mahlstrom@hotmail.com

Sekreterare
Solveig Vallin Carlsson
Margateta Olsson, vice 

Kassör
Inga Larsson

Studieledare
Agneta Pettersson
Sylvia Falk, ersättare

Ledamöter
Ingegerd Eriksson
Anita Nelander
Lena Månsson

Föreningen har möten tredje onsdagen i månaden under månaderna februari till maj och september till december. Mötesplats är föreningshuset Lidabacke.