Köping

HF Aktiva Kvinnor Köpings styrelse 2018

Ordförande

Karin Frodin
Anita Ericsson, vice

Sekreterare
Anita Ericsson
Britt-Marie Gustavsson, vice

Kassör
Else-Marie Andersson
Anette Westerberg, vice

Ledamöter
Ulla Andersson
Monca Silvergren
Lillemor Weiler
Birgitta Johansson