Köping


HF Aktiva Kvinnor Köpings styrelse:
Ordförande

Karin Frodin
Anita Ericsson, vice
Sekreterare
Anita Ericsson
Birgitt Andersson, vice
Kassör
Kassör Else-Marie Andersson
Barbro Johansson, vice
Ledamöter
Ulla Andersson
Monca Silvergren
Birgitta Johansson

Föreningskontakt via mailadress: hfakk@outlook.com