Köping

HF Aktiva Kvinnor Köpings styrelse:

Ordförande

Karin Frodin
Anita Ericsson, vice
Sekreterare
Anita Ericsson
Birgitt Andersson, vice
Kassör
Kassör Else-Marie Andersson
Barbro Johansson, vice

Ledamöter
Ulla Andersson
Monca Silvergren
Birgitta Johansson