Köping

HF Aktiva Kvinnor Köpings styrelse 2019

Ordförande

Karin Frodin
Anita Ericsson, vice

Sekreterare
Anita Ericsson
Birgitt Andersson, vice

Kassör
Kassör Else-Marie Andersson
Barbro Johansson, vice

Ledamöter
Ulla Andersson
Monca Silvergren
Birgitta Johansson