Katrineholm


HF Aktiva Kvinnor Katrineholms styrelse:

Ordförande
Ulla-Britt Ström
Kerstin Tornebrink-Pettersson, vice
Sekreterare
Anne-Christine Melbéus-Aronsson
Inger Lundin Eriksson, vice
Kassör
Solveig Lundkvist
Kicki Gardehall, vice
Studieledare
Ulla-Britt Ström

Reseledare
Kerstin Tornebrink-Pettersson
Övervärdinna
Lillemor Axelsson

Ledamöter
Medlemsansv. Flory Hasselgren
Värdinna Marianne Åbrink

Vi har möten första tisdagen i månaden, februari-maj och september - december.
 I januari har vi som regel möte andra tisdagen i månaden.

Aktiva Kvinnor i Katrineholm
Bildades i mars 2008, från att ha varit Katrineholms Hem och samhälle-förening. Nu en fristående del av Husmodersförbundet.
Aktiviteter: studiecirklar, månadsmöten, resor och utflykter.
Lokal: Djulögatan 61. Månadsmötena i Pensionärernas Hus.

Vi är kvinnor i olika åldrar.
Vi är partipolitiskt och religöst obundna.
Vi har månadsmöten, se program.
Vi ordnar studiecirklar, studiebesök, resor och utflykter.
Vi är en sammanslutning av kvinnor som i förening med länsförbundet Västmanland arbetar för familjen och samhällets bästa.
Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr per år.
Bli medlem och delaktig i vårt sociala umgänge!