Kungsör

HF Aktiva Kvinnor Kungsörs styrelse 2018

Ordförande

Eva Pettersson

Sekreterare
Ann-Britt Söderberg

Kassör
vakant

Ledamöter
Mona Gustavsson
Heléne Karlsson
Marie-Louise Widén, suppleant

Värdinnor
Britt Westerberg
Lena Axelsson
Siv Gustavsson
Kicki Bergström
 

dokument