Kungsör

HF Aktiva Kvinnor Kungsörs styrelse:

Ordförande

Eva Pettersson
Sekreterare
Ann-Britt Söderberg
Kassör
vakant
Ledamöter
Mona Gustavsson
Heléne Karlsson
Marie-Louise Widén, suppleant

Värdinnor
Britt Westerberg
Lena Axelsson
Siv Gustavsson
Kicki Bergström
 

dokument