Vadstena

 

HF Aktiva Kvinnor Vadstenas styrelse 2018:

Ordförande

Gerd-Sofie Ahlander
Lena Linde, vice ordförande

Sekreterare
Anette Augustsson, sekreterare
Marian Nordén, vice sekreterare och pressreferent

Kassör
Yvonne Brorsson, kassör
Barbro Johansson, vice kassör  

Ledamöter
Gunilla Karlsvärd, studieledare
Gunnel Rydholm, vice studieledare och lotteriansvarig
Kostansvarig Kerstin Lövborg
Ledamot Anna-Märta Ottosson

HF Aktiva Kvinnor Vadstena har möten andra onsdagen i månaden
 kl 18 i Vätternkyrkan, Vadstena.

Kontaktperson Gerd-Sofi Ahlander mail:  gerdsofi@ahlander.com

dokument