Om oss


HISTORIK
Husmodersrörelsen startade 1919 i Sverige med Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund, SHR. 
Fem honnörsord präglar Husmodersföreningarna; samhällsengagemang, jämställdhet, gemenskap, Inre växt och Frigörelse.
FHF-Fristående Husmodersförbundet som bildades 1992, efter en utbrytning från Riksförbundet  Hem och Samhälle, är religöst och politiskt obundet.
Kongresser har hållits i
Norberg 1992
Luleå 1993
Malmö 1994
Sandviken 1996
Västerås 1998
Piteå 2001
Ystad 2004
Gävle 2007
Köping 2010
Luleå 2013
Lund 2016
Katrineholm 2019

Gemensamma ämnen vi arbetat med
Hälsa
Synliga och osynliga handikapp
Föreningskunskap
Konsumentinflytande
Hållbar utveckling
Kvinnors utveckling dåtid, nutid, framtid
Sveriges minoriteter
Barnen i samhället
Familjejuridik
Äldrevård

MYNDIGHETSKONTAKTER
Vi har direktkontakt med flera department inom regeringen och är också remissinstans i olika frågor.
Vi har kontakt och samarbete Jämställdhetsmyndigheten som fördelar statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt.
Inkomna motioner till kongressen 2016:
Bankernas kontanthantering
Högkostnadsskydd för läkemedlet Vagifem
Hjälp för ersättning vid felbehandling inom vården
Bakgrundsljud och otydligt tal i tv-sändningar
Ovanstående ärenden har vidarebefordrats till aktuella instanser och svar kommer att redovisas vid kongressen 2019.