Om oss


HISTORIK
Husmodersrörelsen startade 1919 i Sverige med Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund, SHR. 
Fem honnörsord präglar Husmodersföreningarna; samhällsengagemang, jämställdhet, gemenskap, Inre växt och Frigörelse.
FHF-Fristående Husmodersförbundet som bildades 1992, efter en utbrytning från Riksförbundet  Hem och Samhälle, är religöst och politiskt obundet.
Kongresser har hållits i
Norberg 1992
Luleå 1993
Malmö 1994
Sandviken 1996
Västerås 1998
Piteå 2001
Ystad 2004
Gävle 2007
Köping 2010
Luleå 2013
Lund 2016
Katrineholm 2019
Boden 2022

Gemensamma ämnen vi arbetat med
Hälsa
Synliga och osynliga handikapp
Föreningskunskap
Konsumentinflytande
Hållbar utveckling
Kvinnors utveckling dåtid, nutid, framtid
Sveriges minoriteter
Barnen i samhället
Familjejuridik
Äldrevård

MYNDIGHETSKONTAKTER
Vi har direktkontakt med flera department inom regeringen och är också remissinstans i olika frågor.
Vi har kontakt och samarbete med Jämställdhetsmyndigheten som fördelar statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt.
Inkomna motioner till kongressen 2016:
Bankernas kontanthantering
Svar: Riksbanken meddelar att regeringen i en s.k. lagrådsremis, inlämnad i juni 2019, föreslår att de stora bankerna ska tillhandahålla kontantservice i hela Sverige.
Högkostnadsskydd för läkemedlet Vagifem
Svar: Läkemedelsföretaget Novo Nordisk har ansökt om att Vagifem ska ingå i högkostnadsskyddet men fått avslag av TLV. Vagifem har ett högt pris och det tillhandshålls liknande läkemedel på markanden till ett billigare pris. 
Hjälp för ersättning vid felbehandling inom vården
Svar: Enligt Patientförsäkringsföreningen, Patientskadenämnden och Läkemedelsskadenämnden finns det numera möjlighet att anmäla skador digitalt på framtagna mallar via nätet ,som går att nå på samtliga instansers hemsidor.
Bakgrundsljud och otydligt tal i tv-sändningar
Svar: Enligt Svt är dagens TV-apparater för tunna och därmed är utrymmet för högtalare minimerat. Ljudet är därför sämre och nuvarande apparater kräver tilläggshögtalare för ett bra ljud.

Inkomna motioner till kongressen 2019: